2014. december 02.

Hatékonysági tanúsítvány

A mellékelt jegyzőkönyv hat diesel tehergépkocsi, 3 éven át tartó vizsgálatát tartalmazza.
Az összefoglaló  eredmény szerint a  XADO  MAXIMUM  FOR  DIESEL  TRUCK  alkalmazásának elvégzett elemzése megerősítette a motorok működési jellemzőire gyakorolt pozitív hatását:

 1. 10,75%-kal növeli a kompressziót, és csökkenti a hengerek közötti különbséget 3,5bar-ról 0,8 bar-ra.
 2. Visszaállítjaa motor kopó,súrlódó alkatrészeinek a geometriáját:a hengereknél -0,04 mmrel csökkent az átmérő; a motor forgattyústengelyének csapátmérői 0,03  mm-rel nőttek.  Több mint 250.000 km-en keresztül megtartja a visszaállított geometriát.
 3. Megnöveli a kenőrendszer nyomását:alapjáraton 0,2 bar-ral, 2000 ford./perc-en 0,5 bar-ral.
 4. 15,7%-kal csökkenti a kipufogógáz (füst) toxicitását.
 5. Üzem közben 4,15%-kal, hosszútávon 2,95%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
 6. 2,5-ed  részére  csökkenti  az  olajkopadék fémtartalmát és  megőrzi a  felületek  kopásálló tulajdonságait128000 futott km-ig.
 7. Javítja az olaj tribológiai jellemzőit:kopásállóságát 8%-kal, összehegedési terhelésállóságát 11,5%-kal.

A VTil Ltd. “Universalneftekhim” tesztelő üzeme
Az akkreditációs bizonyítványt kiállította az №2T 495 Ukrán Nemzeti Akkreditációs Ügynökség. Érvényes 2018. augusztus 29-ig a DSTU ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) követelményeinek megfelelően

 

Vizsgálati jegyzőkönyv

Termék:  “Atomic  Metal  Conditioner  XADO  MAXIMUM  FOR  DIESEL TRUCK”  multifunkcionális,  1  FOKOZATÚ  revitalizáló adalék, 950,0ml-es kiszerelésben
A ТУ У 24.6-31233443-005:2010-nek megfelelően előállítva.
Gyártó:  XADO-Technology Ltd., 23 Avgusta Lane 4, 61103 Harkov, Ukrajna
Alkalmazási terület:  teherautók, buszok, hajók és mozdonyok négyütemű dízelmotorjai max. 30-45 literes olajrendszer térfogattal

A tesztüzem tartalma:   Az  Atomic  Metal  Conditioner XADO  MAXIMUM  FOR DIESEL TRUCK(továbbiakban a TERMÉK) hatékonyságának vizsgálata dízelmotorokban az alábbi paraméterek megfigyelése mellett:  kipufogógáz-toxicitás,  üzemanyag-fogyasztás, kompressziós térfogat a hengerekben, olajnyomás.
Analízis: a TERMÉK-neka motor alkatrészei súrlódására, a motorolaj  kenési  tulajdonságának  megváltozására,  az  olaj fémtartalmára gyakorolt tulajdonságai.

1.  Leírás
A teszt tárgya annak meghatározása, hogy a TERMÉK használata változást idéz-e elő a
motor  súrlódó  alkatrészeinek  geometriájában,  a  kipufogógáz  toxicitásában,  az  üzemanyag
fogyasztásban, a kompresszióban,a motorteljesítményben,ésaz olajnyomásban.
 

2.  Elvégzett tesztek

 • Kompresszióméréserögzítőberendezés  segítségével  (ZECA363  menetíró  készülék,  az alkalmazási utasítások betartásával).
 • A termék megújító tulajdonságait és az alkatrészek méretének stabilitását közvetlen módon a  motoralkatrészek  mikrométeres  mérésével,  valamint  közvetett  módon, a  motor kenőrendszere nyomásának mérésével (GOST 14846-81) határoztuk meg.
 • Dízelmotor kipufogógáza(füst)toxicitásának mérésea DSTU 4276-2004-nek megfelelően.
 • Az üzemanyag-fogyasztásmérésea GOST 20306-90-nek megfelelően.
 • A motorolaj fémtartalmának meghatározásaa GOST 27860-88-nak megfelelően.
 • A motorolaj tribológiai tulajdonságainak elemzésea GOST 9490-75-nek megfelelően.

A tesztet2011. január 18. és 2014. január 25. között végeztük. Az alábbi 6 dízelmotoros járművet vizsgáltuk:
1. § szerinti elemzés: MAN TG-A (743800 km); LAZ-52528 (71363 km); MAN F2000 (630740 km);
2. § szerinti elemzés: MAN F2000 (630740 km); KAMAZ-53202 (520640 km);
3. § szerinti elemzés: MAN ME220-18.220 (793252 km);
4. § szerinti elemzés: MAN ME220-18.220 (793252 km);
5. § szerinti elemzés: DAF GAG 85.430 (1885900 km);
6. § szerinti elemzés: DAF GAG 85.430 (1885900 km).

3.  Eredmények
A  végrehajtott  tesztsorozatok  során  a  TERMÉK  alkalmazása  előtt  és  után  mértük  és rögzítettük az aktuális értékeket a kiválasztott járműveken.
3.1  Kompresszió
A TERMÉK alkalmazása növeli és kiegyenlíti a motor hengereinek a kompresszióját (1-3. ábra). A mérés kezdetén, a TERMÉK alkalmazása előtt egyenlőtlen kompressziós nyomás volt megfigyelhető  a  hengerekben.  A  hengerek  közötti  átlagos  fluktuáció a 3,5  bar-t is  elérte.  A TERMÉK  alkalmazása  után  a  kompressziósnyomások  közötti  eltérések  csökkentek.  A kompressziónyomás átlagos fluktuációja a hengerek között nem haladta meg a 0,8 bar értéket.

1. ábra -MAN TG-A motor hengereinek átlagos kompresszióértékei a TERMÉK alkalmazása előtt és után


2. ábra -LAZ-52528 busz motorja hengereinek átlagos kompresszióértékei a TERMÉK alkalmazása előtt és után

3. ábra -MAN F2000 motor hengereinek átlagos kompresszióértékei a TERMÉK alkalmazása előtt és után


3.2  Felújító és védő tulajdonságok
A TERMÉK alkalmazásának pozitív hatása volt a motordugattyú és -forgattyú alkatrészei működő felületeinek geometriájára. A hengerek és a forgattyústengely csapjai működőfelületei átmérőinek mérési eredményeit az 1., 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza. A  TERMÉK  alkalmazása  után  a  motor  kenőrendszerének  nyomása  alapjáraton  (600 ford./perc) 0,2 bar-ral nőtt, 2000 ford./perc-nél az olajnyomás 0,5 bar-ral nőtt (4. ábra)

1. táblázat -A hengerátmérők mérési eredményei 40 mm-es magasságban


2. táblázat -A hengerátmérők mérési eredményei 150 mm-es magasságban

3. táblázat -A hengerátmérők mérési eredményei 210 mm-es magasságban

4. táblázat -A motor forgattyústengelyének csapátmérő-mérései

4. ábra -A KAMAZ-53202 motor kenőrendszerének nyomása a TERMÉK alkalmazása előtt és után

3.3  Kipufogógáztoxicitása
A  TERMÉK  alkalmazása  pozitív  változásokat  eredményezett  a  dízelmotor kipufogófüstjében (5. ábra).
A  természetes  fényabszorpció 1,438  m -1 -ről  1,21  m-1 -re  csökkenése  15,7%-os füstcsökkenésnek felel meg.
A természetes fényabszorpció K átlagértéke (1/m)

5. ábra -Az MAN ME220-18.220 motor átlagos füstértékeinek összehasonlítása a TERMÉK alkalmazása előtt és után

3.4  Üzemanyag-fogyasztás
Az  üzemanyag-fogyasztásnak a  TERMÉK  alkalmazása után  bekövetkező csökkenésétösszehasonlítóelemzés  segítségével  rögzítettük.  Az  üzem  közbeni  (ellenőrzött üzemanyag-fogyasztás,  6.  ábra)  átlagos  üzemanyag-fogyasztás  átlagosan  4,15%-kal, a hosszútávú (7.ábra) átlagosan 2,95%-kal csökkent.

6. ábra -Az MAN ME220-18.220 átlagos üzemanyag-fogyasztási értékeinek összehasonlítása üzem közben (ellenőrzött üzemanyag-fogyasztás)a TERMÉK alkalmazása előtt és után.

7. ábra -Az MAN ME220-18.220 átlagos üzemanyag-fogyasztási értékeinek összehasonlítása hosszútávon a TERMÉK alkalmazása előtt és után.

3.5  A motorolaj fémtartalma
A TERMÉK alkalmazása csökkentette a kopásból származó fémek mennyiségét a motorolajban. (5. táblázat)

5. táblázat -DAF GAG 85.430 motor olajának kopásból származó fémtartalma


3.6  A motorolaj tribológiai tulajdonságai
A  TERMÉK  alkalmazása  javulást  eredményezett  a  motorolaj  tribológiai karakterisztikáiban (kopásnyom, kritikus terhelés,összehegedési terhelés)(6. táblázat).

6. táblázat -DAF GAG 85.430 gépkocsi motorolajának tribológiai jellemzői

Összefoglaló eredmények:
A  XADO  MAXIMUM  FOR  DIESEL  TRUCK  alkalmazásának elvégzett elemzése megerősítette a motorok működési jellemzőire gyakorolt pozitív hatását.
A TERMÉK alkalmazása a teherautók kiválasztott csoportjánál:

 • 10,75%-kal növete a kompressziót, és csökkenti a hengerek közötti különbséget 3,5bar-ról 0,8 bar-ra.
 • Visszaállította motor kopó,súrlódó alkatrészeinek a geometriáját:a hengereknél -0,04 mmrel csökkent az átmérő; a motor forgattyústengelyének csapátmérői 0,03  mm-rel nőttek.  Több mint 250000 km-en keresztül megtartja a visszaállított geometriát.
 • Megnöveli a kenőrendszer nyomását:alapjáraton 0,2 bar-ral, 2000 ford./perc-en 0,5 bar-ral.
 • 15,7%-kal csökkenti a kipufogógáz (füst) toxicitását.
 • Üzem közben 4,15%-kal, hosszútávon 2,95%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
 • 2,5-ed  részére  csökkenti  az  olajkopadék fémtartalmát és  megőrzi a  felületek  kopásálló tulajdonságait 128000 futott km-ig.
 • Javítja az olaj tribológiai jellemzőit:kopásállóságát 8%-kal, összehegedési terhelésállóságát 11,5%-kal.

 

Hírek, Cikkek

 • JET 100 pancserteszt
  JET 100 pancserteszt JET 100 adalék hatása a benzin vizesedésére Ajánljuk motorosoknak és benzines autóikat télen pihentetőknek Jön…
 • A Xado revitalizant hatásai
  A Xado revitalizant hatásai V. Zozulia, D. Isakov (XADO, Ukrajna) Z. Kolupaieva, A.Pugachev, S.Syrovitskii (NTU KhPI, Ukrajna) A SÚRLÓDÁSI…
Összes cikk
xado.com

Kosár

 x 
A kosár üres

Belépés

XADO Revitalizálók

Xado Katalógus

Zetor traktor

;